• Inteligentna Analiza Obrazu

IVS - Inteligentna analiza obrazu w systemach firmy DAHUA
 
         
Inteligentna analiza obrazu Intelligent Video   Surveillance – polega na przetwarzaniu rejestrowanego obrazu. Zadaniem   funkcji IVS jest wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach.
 
Poniżej przedstawiamy główne możliwości systemu IVS:


Wirtualna linia
 
funkcja wyzwala alarm po przekroczeniu narysowanej linii w ustalonym kierunku przez poruszający się obiekt. Podczas konfiguracji należy określić kierunek ruchu obiektów, względem którego zostanie wyzwolony alarm. Możliwe konfiguracje to A->B, B->A lub ruch dwukierunkowy A<->B.
       
 
 
 
Ruch w strefie
 
pozwala na wykrycie obiektu wchodzącego lub wychodzącego z chronionej strefy i wyzwolenie określonej czynności alarmowej.
       
 
 
 
 
Zagubione, brakujące obiekty
 
pozwala na wykrycie porzuconych obiektów w chronionym obszarze lub może poinformować nas o zniknięciu przedmiotu, który uprzednio znajdował się w wyznaczonej strefie.
 
Zmiana sceny
 
funkcja umożliwia wykrycie zmiany w obrazie. Urządzenie dokonuje inteligentnego porównania sceny. Jeśli po porównaniu okazuje się, że w scenie zaszły zmiany, wykonane zostaje określone działanie alarmowe. Dzięki tej funkcji zostaniemy poinformowani, gdy kamera zostanie zasłonięta (patrz wideo poniżej) lub zostanie wykryta inna nieprawidłowość w obrazie.
 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo kamery obrotowe, które również posiadają funkcję IVS. Dzięki  zastosowaniom tych funkcji potrafią one wchodzić w interakcję z kamerami statycznymi. Oznacza to, że kamery obrotowe po otrzymaniu sygnału z kamer statycznych (np.. po przekroczeniu linii na obrazi kamery statycznej) mogą przybliżyć się do obrazu który porusza się we wcześniej zdefiniowanym obszarze i wykonać opcję śledzenia. Poniżej przedstawiamy film z funkcji auto tracking w kamerze obrotowej. (Jako przykład został użyta kamera o modelu: DH-SD59225U-HNI)


Więcej o Nas: